logo Global Business Card VIP

Prudential Sản phẩm Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín

Đây là loại hình bảo hiểm giúp các khách hàng được chăm sóc y tế tốt nhất với nhiều quyền lợi vượt trội như không phân biệt đúng hay trái tuyến, bệnh viện công hay tư, trong hay ngoài nước; được chi trả theo chi phí thực tế và hạn mức từng quyền lợi đối với các quyền lợi bảo hiểm nội trú, ngoại trú.


Sản phẩm Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em
 • Quyền lợi Tử vong do tai nạn lên đến 300% số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn lên đến 150% số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi thương tật khác do tai nạn lên đến 210% số tiền bảo hiểm/năm hợp đồng  
 • Quyền lợi hỗ trợ nằm viện lên đến 500 ngày/hợp đồng
Quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em
1. Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn
 • Đối với mỗi Tai nạn gây ra thương tật vĩnh viễn, Prudential sẽ chi trả một (01) lần theo tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm (STBH) tương ứng như sau: 
Rủi ro Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn Quyền lợi chi trả (STBH)

Thị lực: mất hoàn toàn và vĩnh viễn

 • Thị lực 2 mắt
 • Thị lực 1 mắt
150%
100%

Giọng nói và Thính lực: mất hoàn toàn và vĩnh viễn

 • Giọng nói và thính lực 2 tai
 • Giọng nói
 • Thính lực 2 tai
 • Thính lực 1 tai
150%
50%
75%
25%

Chi thể: mất hoàn toàn và vĩnh viễn chức năng của

 • 2 chi thể
 • 1 chi thể
 • 1 chi thể và thị lực 1 mắt
 • 2 bàn tay hoặc 2 bàn chân
 • 1 bàn tay và 1 bàn chân
 • 1 bàn tay hoặc 1 bàn chân
150%
125%
150%
150%
150%
100%

Bàn tay: mất hoàn toàn và vĩnh viễn chức năng của

 • 2 ngón cái và 8 ngón còn lại của 2 bàn tay
 • 1 ngón cái và 4 ngón còn lại của bàn tay đó
 • 4 ngón tay của 1 bàn tay
100%
70%
60%

Bàn chân: mất hoàn toàn và vĩnh viễn chức năng của

 • Tất cả ngón chân của 1 bàn chân
15%
 • Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong suốt thời hạn hợp đồng là 150% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm gia tăng bảo vệ. Nếu cùng một Tai nạn gây ra hai thương tật trở lên, Prudential sẽ chi trả tổng quyền lợi cần trả cho các thương tật này và không vượt quá 150% STBH.

2. Chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn 

 • Đối với mỗi Tai nạn gây ra chấn thương cơ quan nội tạng, Prudential sẽ chi trả một (01) lần theo tỷ lệ phần trăm của STBH tương ứng như sau:
Rủi ro Chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn Quyền lợi chi trả (STBH)

Vùng ngực

 • Tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi do chấn thương từ bên ngoài
10%

Vùng bụng

 • Lách - vỡ lách
 • Gan - vỡ gan
 • Dạ dày và ruột - thủng dạ dày hoặc ruột non và đại tràng
 • Tuyến tụy - vỡ tuyến tụy
5%
5%
10%
10%

Hệ tiết niệu

 • Chấn thương thận dẫn đến một trong những tình trạng sau: rách vỏ thận, vỡ toàn bộ thận, rách những lớp vỏ thận, đứt chỗ nối giữa bể thận và niệu quản, huyết khối động mạch sau chấn thương
 • Rách hoặc đứt niệu đạo
 • Rách thành bàng quang
 • Đứt niệu quản
 • Chấn thương 2 thận do cùng 1 tai nạn

5%
5%
5%
5%
10%

Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong mỗi năm hợp đồng là 10% STBH của sản phẩm gia tăng bảo vệ. Nếu cùng một Tai nạn gây ra hai chấn thương trở lên, Prudential sẽ chi trả tổng quyền lợi cần trả cho các chấn thương này và không vượt quá 10% STBH.

3. Phỏng do Tai nạn (cấp độ 3)

Đối với mỗi Tai nạn gây ra phỏng, Prudential sẽ chi trả một (01) lần theo tỷ lệ phần trăm của STBH tương ứng như sau:

Rủi ro Phỏng do Tai nạn Quyền lợi chi trả (STBH)
Ít nhất 9% diện tích da cơ thể 25%
Ít nhất 15% diện tích da cơ thể 75%
Ít nhất 25% diện tích da cơ thể 100%

Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong mỗi năm hợp đồng là 100% STBH của sản phẩm gia tăng bảo vệ.

4. Gãy xương do Tai nạn

Đối với mỗi Tai nạn gây ra gãy xương, Prudential sẽ chi trả một (01) lần theo tỷ lệ phần trăm của STBH tương ứng như sau:

Gãy xương do Tai nạn Quyền lợi chi trả (STBH)

Khung xương chậu (loại trừ xương đùi, xương cụt)

 • Gãy hở hơn 1 xương trở lên
 • Gãy hở 1 xương
 • Gãy kín hơn 1 xương trở lên
 • Gãy kín 1 xương
100%
50%
25%
15%

Xương đùi và Xương cẳng chân

 • Gãy hở hơn 1 xương trở lên
 • Gãy hở 1 xương
 • Gãy kín hơn 1 xương trở lên
 • Gãy kín 1 xương
60%
45%
25%
15%

Khuỷu tay và xương tay (bao gồm cổ tay, loại trừ gãy xương kiểu Colles)

 • Gãy hở hơn 1 xương trở lên
 • Gãy hở 1 xương
 • Gãy kín hơn 1 xương trở lên
 • Gãy kín 1 xương
45%
35%
20%
15%

Gãy xương cẳng tay kiểu Colles

 • Gãy hở
 • Gãy kín
25%
10%

Sọ não

 • Nứt vỡ sọ não cần phẫu thuật can thiệp
 • Nứt vỡ sọ não không cần phẫu thuật can thiệp
60%
20%

Xương bả vai, xương sườn, xương bánh chè, xương ức, xương bàn tay (loại trừ xương ngón tay và cổ tay), xương bàn chân (loại trừ xương ngón chân và gót chân)

 • Gãy hở
 • Gãy kín
30%
15%

Cột sống (loại trừ xương cụt)

 • Tất cả các loại gãy cột sống do đè nén
 • Trường hợp gãy mỏm gai hoặc mỏm ngang hoặc cuống lỗ đốt sống
 • Tổn thương tủy sống vĩnh viễn (tổn thương kéo dài hơn12 tháng và không có dấu hiệu hồi phục sau thời gian này)

40%
40%


40%

Xương hàm

 • Gãy hở
 • Gãy kín
25%
10%

(Gãy xương hở: xảy ra khi phần xương bị gãy xuyên qua da, tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Gãy xương kín: xảy ra khi phần xương bị gãy không xuyên qua da, không tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài)

Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong mỗi năm hợp đồng là 100% STBH của sản phẩm gia tăng bảo vệ. Nếu cùng một Tai nạn làm gãy từ 2 xương trở lên, Prudential sẽ chi trả tổng quyền lợi cần trả cho các xương gãy này và không vượt quá 100% STBH.

Nếu gãy hai lần trở lên trên cùng một xương, Prudential chỉ chi trả Quyền lợi gãy xương do Tai nạn nếu lần gãy tiếp theo cách lần gãy trước đó từ 10 tháng trở lên.

5. Hỗ trợ nằm viện và chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn

Quyền lợi Chi tiết
Hỗ trợ nằm viện do Tai nạn (1) 0,2% STBH/ngày, tối đa 1 triệu đồng/ngày
Hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn (2) 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 lần cho mỗi năm hợp đồng

(1) Prudential chỉ chi trả quyền lợi này nếu NĐBH phải nằm viện điều trị nội trú do Tai nạn thuộc các trường hợp được Prudential chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm (mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên). Giới hạn chi trả cho quyền lợi này là tối đa 10 ngày cho 1 lần nhập viện, tối đa 50 ngày/năm hợp đồng và tối đa 500 ngày/hợp đồng.

(2) Prudential chỉ chi trả quyền lợi này nếu NĐBH được điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt hoặc chuyển viện.

6. Tử vong

Do Tai nạn: Prudential sẽ chi trả lên đến 300% STBH của sản phẩm này nếu NĐBH không may tử vong do Tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn.

Rủi ro Tử vong Quyền lợi chi trả (STBH)
Tử vong do Tai nạn 100%
Tử vong do Tai nạn xảy ra tại các hoạt động của Trường học của NĐBH 200%
Tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng Xe buýt Trường học của NĐBH 300%
Không do Tai nạn: Prudential sẽ hoàn lại phí bảo biểm đã đóng (không có lãi) nếu NĐBH không may bị tử vong không do Tai nạn.
Các quyền lợi bảo hiểm quy định tại mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên nếu đã được chi trả, sẽ bị khấu trừ từ Quyền lợi tử vong do Tai nạn nếu NĐBH tử vong do cùng 1 Tai nạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn.
Sản phẩm gia tăng bảo vệ này sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi quyền lợi Tử vong đã được chi trả.
Ai có thể tham gia
Độ tuổi tham gia 30 ngày tuổi - 15 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng 25 tuổi: Thời hạn hợp đồng 5-25 năm
Thời hạn đóng phí Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng, Phí ngắn hạn: Thời hạn hợp đồng - 4
Phục vụ nhu cầu Giải pháp tối ưu cung cấp quyền lợi bảo vệ tài chính cho trẻ trước những rủi ro gây ra bởi Bệnh hiểm nghèo hoặc Tai nạn.
Điều khoản loại trừ

Prudential sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm do Tai nạn nào theo quy định trong Quy tắc, điều khoản sản phẩm này nếu sự kiện bảo hiểm được gây ra trực tiếp do bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:

 • Không phải do nguyên nhân Tai nạn theo quy định tại Quy tắc, điều khoản sản phẩm này; hoặc
 • Tai nạn xảy ra trước ngày hợp đồng bảo hiểm bổ trợ này có hiệu lực hoặc được khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy theo ngày nào xảy ra sau; hoặc
 • Gãy xương do bệnh; hoặc
 • Tự tử, hoặc tự gây thương tích cho bản thân của Người được bảo hiểm dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hành động nổi loạn, rối loạn dân sự hoặc bạo động; hoặc
 • Bị tác động bởi việc sử dụng các chất gây nghiện, thuốc điều trị tâm thần, rượu, chất độc, khí ga, các hoạt chất tương tự hoặc ma túy, trừ trường hợp có chỉ định của Bác sĩ và việc ảnh hưởng này là nguyên nhân gây ra Tai nạn; hoặc
 • Bất kỳ sự kiện nào làm phát sinh yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do hành động cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc
 • Có vấn đề về thần kinh, tâm thần hoặc mất trí; hoặc
 • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
 • Tham gia vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp; hoặc
 • Thể thao và các hoạt động nguy hiểm; hoặc
 • Các phản ứng phóng xạ hoặc hạt nhân.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục